بازی محلی چشم‌بسته

[ad_1]

بازی محلی چشم‌بسته,بازی محلی,بازی محلی استان مازنداران

بازی محلی چشم‌بسته
در این بازی ابتدا محدوده‌اى را تعيين مى‌کنند و يکى از بازيکنان گرگ مى‌شود.

 

چشم او را مى‌بندند و چند دور او را دور خودش‌ مى‌گردانند، سپس او را رها مى‌کند.

بیشتر بخوانید:  بازی محلی«ابو، امح جیم» درمناطق عربى زبان خوزستان

 

در اين بازى روى چند نکته بايد توافق شود:

بیشتر بخوانید:  گردو بازي

اول اينکه بازيکنان ديگر براى جلب توجه گرگ سر و صدا بکنند يا در سکوت خود را از مسير گرگ دور کنند.

بیشتر بخوانید:  بازی محلی «چو و پل»

دوم اينکه گرگ پس از گرفتن يک نفر چشم خود را باز کند يا پس از گرفتن همه ٔ بازيکنان .

 

منبع:iranvillage.i

[ad_2]