درباره ما

سایت تفریحی و سرگرمی رایت با هدف سرگرمی و شادی شما عزیزان راه اندازی شده است.

این پایگاه بصورت آزاد و بدون وابستگی به شخصی یا گروهی اداره می شود . تنها پشتیبان ما خداوند و شما کاربران عزیز میباشد .این پایگاه از مطالب و اخبارهای جالب کاربران استقبال کرده و با ذکر نام آنها استفاده خواهد نمود.